16° Açık

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, HAYAT PAHALILIĞINI ANKARA’DA PROTESTO ETTİ

Gündem - 5 Ağustos 2023 20:30 A A

Ankara’da, pek çok sivil toplum kuruluşu, Tüketici Hakları Derneği’nin çağrısı ile “açlığı, yoksulluğu ve hayat pahalılığını” protesto etti. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Açlar, yoksullar, emekçiler, emekliler olarak insanca bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz. Bunun için, emeklilerin ve çalışanların ücretleri yoksulluk sınırının üstüne çıkarılsın. Açlığı, yoksulluğu ve işsizliği giderecek politikalar acilen yürürlüğe konulsun. Halkın temel ihtiyaçları ve KİT’ler kamulaştırılsın” dedi.

Pek çok sivil toplum kuruluşu, bugün Ankara’da; Tüketici Hakları Derneği’nin çağrısı ile bir araya geldi. Vatandaşlar, Sakarya Caddesi’nde; “açlığı, yoksulluğu ve hayat pahalılığını” protesto etti. Sivil toplum örgütleri adına açıklamayı, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, yaptı. Çakar, şunları söyledi:

“YAĞMUR GİBİ YAĞMAYA DEVAM EDEN ZAMLARDAN VE PAHALILIKTAN AÇLIK VE YOKSULLUK PATLAMIŞ DURUMDADIR”

“Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır. Nüfusun yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. Yaşanan açlık ve yoksulluğun baş nedeni ise halkın – tüketicilerin aleyhine olan ekonomik ve sosyal politikalardır. Yağmur gibi yağmaya devam eden zamlardan ve pahalılıktan açlık ve yoksulluk patlamış durumdadır. Halkın – tüketicilerin ezici çoğunluğunun satın alma güçleri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.

“HALK AÇLIĞA VE YOKSULLUĞA TERK EDİLMİŞTİR”

Ne yazık ki, halk, açlığa ve yoksulluğa terk edilmiştir. Halkın açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi Anayasaya ve insan haklarına aykırıdır. Bugün, ülkemizde gelir dağılımı bir avuç sermayenin yararına, halkın ezici çoğunluğunun ise aleyhinedir. Bu nedenle, sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılması insanlık suçudur. Zamlar ve pahalılık ile açlık ve yoksulluk sınırının altında geliri olan ailelerin çocukları beslenemiyor, gelişemiyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme sağlıksızlıklara ve hastalıklara neden oluyor.

“AÇLIĞI YOKSULLUĞU VE İŞSİZLİĞİ GİDERECEK POLİTİKALAR ACİLEN YÜRÜRLÜĞE KONULSUN HALKIN TEMEL İHTİYAÇLARI VE KİT’LER KAMULAŞTIRILSIN”

Yeter artık diyoruz. Halkı aç ve yoksul bırakan ekonomik politikalar terk edilsin. Hükümete ve ülke yönetimine sesleniyoruz; zamlar geri alınsın. Dolaylı vergiler en haksız tüketici vergisidir, kaldırılsın. Halkın sırtından sermayenin palazlanmasına ve tekellerin vurguncu düzenine son verilsin. Halkı aç ve yoksul bırakan vurguncu düzeni değiştirmek zorundayız. Zamlarla halkı soyanlardan ve soyduranlardan hesap sorulacak.

Açlar, yoksullar, emekçiler, emekliler olarak insanca bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz. Bunun için, emeklilerin ve çalışanların ücretleri yoksulluk sınırının üstüne çıkarılsın. Açlığı, yoksulluğu ve işsizliği giderecek politikalar acilen yürürlüğe konulsun. Halkın temel ihtiyaçları ve KİT’ler kamulaştırılsın.”

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar, katılan ve destek veren demokratik kitle örgütlerini de şöyle sıraladı:

2021 Tüm Emekli Sen, 29 Ekim Kadınları Derneği, Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Öğrenci Velileri Derneği, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği, Disk, Disk – Basın İş, Disk – Emekli Sen, Eğitim Sen, Enerji Sen, Genel Sağlık İş, Haber Sen, Halkevleri, Hep-Sen, KESK Ankara Şubeler Platformu, Kimya Mühendisleri Odası, Şiddetsiz Toplum Derneği, Tapu Çevre Yol-İş Sen, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Tüm Emekliler Derneği, Tüm Emekliler Sendikası, Tüm Yerel Sen, Türk, Diş Hekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Sakatlar Derneği.

Gündem - 20:30 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster