18° Açık

Ekonomik Büyüme

Yazarlar - 17 Mayıs 2023 21:06 A A

Ekonomik büyüme, ekonomik aktörler olarak adlandırılan insan grupları, artan verimlilikle mal ve hizmet üretebildiğinde ortaya çıkar. Gerçek üretkenliği üretmek için, bir ekonominin daha iyi araç ve gereçlere, yani sermaye mallarına ve çalışanların daha fazla uzmanlaşmasına sahip olmasıyla gelişir.

Bireyler yaşam standartlarını iyileştirmek için birbirleriyle ticaret yaparlar. İyileştirilmiş yaşam standartları, emek daha üretken olduğunda mümkün olur. Üretkenlik, uzmanlık, teknolojik yenilik ve işletme sermayesi tarafından yönlendirilir. Bir ekonominin büyümesi için tek sürdürülebilir yol, üretkenliğin  artmasından geçer.

Ekonomiler birbirinden farklıdır; hükümet eylemlerine, politikalara, emek ve verimlilik artışına dayanarak birbirlerinden belirgin bir şekilde gelişir.

Ekonomik faaliyetin temel niteliği, yalnızca ekonomik aktörlere getirilen kısıtlamalara bağlı olarak yerden yere farklılık gösterir. Tüm insanlar kaynak kıtlığı ve eksik bilgi ile karşı karşıyadır. Ekonomilerini bu kadar farklı kılan kamu politikasıdır.

Bir emekçi, kaynakları daha verimli bir şekilde değerli mal ve hizmetlere dönüştürdüğünde daha üretkendir ve daha değerlidir. Bu, mahsul verimini artıran bir çiftçiden, tekstil atölyesinden fabrikalaşmaya kadar her şey olabilir. Bütün bir ekonomik aktörler mal ve hizmetleri daha verimli bir şekilde üretebildiğinde, ekonomik büyüme  gelişir.

Büyüyen ekonomiler daha azını daha fazlaya, daha hızlı hale getirir. Bu mal ve hizmet fazlası, belirli bir yaşam standardına ulaşmayı kolaylaştırır.

Gerçek üretkenliği artırmanın sadece birkaç yolu vardır. En bariz olanı, iktisatçıların sermaye malları  olarak adlandırdıkları daha iyi alet ve donanıma sahip olmaktır. Traktörü olan çiftçi, küçük bir küreği olan çiftçiden daha üretkendir.

Tasarruf ve yatırım gerektiren sermaye mallarını geliştirmek ve inşa etmek zaman alır. Mevcut tüketim gelecekteki tüketim için ertelendiğinde tasarruf ve yatırım artar. Finansal sektör bankacılık ve faiz modern ekonomilerde bu işlevi sağlar.

İnsan zihni sahip olduğu argümanları nasıl kullanacağını daha iyi anladığında, daha fazla mal ve hizmetler üretir ve bu ekonomik büyümeye sebep olur. Bu da yaşam standardını yükseltir.

Mustafa Gözaydın

 

Yazarlar - 21:06 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster