20° Açık

1392 avukattan TBB ve Yargıtay’a Can Atalay çağrısı

Gündem - 10 Temmuz 2023 12:22 A A

Can Atalay’ın Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi başvurusuna ilişkin ortak açıklama yapan 1392 avukat, “meslektaşımızın yaptığı başvuru konusunda yetkili yargı mercii olan Yargıtay’ın görevli ceza dairesinden, adli tatil beklenmeksizin ve en kısa sürede salıverilme istemi hakkında bir karar vermesini talep ediyoruz” dedi. Avukatlar, ayrıca, TBB ve üyesi oldukları baroların da Can Atalay’ın başvurusu hakkında yetkili yargı mercii ile temasa geçerek girişimde bulunmasını talep etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve çok sayıda baro üyesi 1392 avukat, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve Gezi tutuklusu Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi başvurusuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avukatlar, ortak açıklamada, Can Atalay’ın tutukluluğu hakkında “Meslektaşımızın yaptığı başvuru konusunda yetkili yargı mercii olan Yargıtay’ın görevli ceza dairesinden, adli tatil beklenmeksizin ve en kısa sürede salıverilme istemi hakkında bir karar vermesini talep ediyoruz” dedi.

MECLİS’İN KARARI OLMADIKÇA VEKİLLER TUTUKLANAMAZ

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına atıf yapılan açıklamada, “Anayasanın emredici hükmü uyarınca kararları bütün yargı organları için de bağlayıcı ve uyulması zorunlu olan Anayasa Mahkemesinin aynı konuda verdiği birçok kararında belirttiği gibi, Meclisin kararı olmadıkça bir milletvekilinin ağır cezalık suçüstü hali dışında hiçbir şekilde tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı açıktır” denildi.

Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi konusunda karar vermeye yetkili yargı merciinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olmadığı, Yargıtay görevli ceza dairesi olduğu hatırlatılan açıklamada, “Bu nedenle salıverilme talebinin başsavcılıkta bekletilip yetkili yargı merciine iletilmeyerek hukuka aykırı olarak fiili durum yaratılması suretiyle istem konusunda kısa sürede karar verilmesinin engellenmesini anayasaya ve hukuka karşı bir hile olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

KARARA BAĞLANMASI KONUSUNDA GİRİŞİMDE BULUNMALI

Açıklamada, ayrıca, TBB ve üyesi oldukları baroların yönetimine de çağrıda bulunan avukatlar, “Yetkili yargı mercii ile derhal temasa geçerek, meslektaşları Can Atalay’ın yetkili yargı merciine erişiminin engellenmesine son verilmesi ve salıverilme isteminin anayasa uyarınca hemen karara bağlanması gerekliliği konusunda girişimde bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

Açıklamanın tamamında şunlara yer verildi:

“Biz aşağıda adı soyadı yazılı olan avukatlar, 14 Mayıs 2023’de yapılan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili seçilen meslektaşımız Can Atalay’ın sürmekte olan tutukluluğu hakkında görevli yargı mercii sıfatıyla Yargıtay ceza dairesinden acilen bir karar vermesini bekliyoruz.

Anayasanın emredici hükmü uyarınca kararları bütün yargı organları için de bağlayıcı ve uyulması zorunlu olan Anayasa Mahkemesinin aynı konuda verdiği birçok kararında belirttiği gibi, Meclisin kararı olmadıkça bir milletvekilinin ağır cezalık suçüstü hali dışında hiçbir şekilde tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı açıktır.

TALEBİNE CEVAP VERİLMİYOR

Bu açık ve net hukuki duruma karşın, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki yargılamaya Meclis kararı olmadan devam edilemeyecek ve tutukluluğu sürdürülemeyecek olan meslektaşımızın bu konudaki meşru ve yasal talebine cevap verilmemekte, fiili olarak tutukluluğu sürdürülmektedir.

Biz avukatlar, tutukluluk durumuna, salıverme istemine dair bir talebin davanın esasıyla ilgili olarak verilecek bir karardan ayrı ve bağımsız olarak ele alınıp en kısa sürede karara bağlanmasının en temel hukuki gereklerden biri olduğunu hatırlatıyoruz.

ANAYASAYA ATIF YAPILDI

Anayasanın 19. Maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği üzere, “her ne sebeple olursa olsun (ister bir suç isnadına bağlı bir tutuklama, ister mahkumiyet hükmüne dayalı bir tutuklama olsun) hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.”

ANAYASA VE HUKUKA KARŞI HİLE

Bizler, meslektaşımız Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi konusunda karar vermeye yetkili yargı merciinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı değil Yargıtay görevli ceza dairesi olduğunu hatırlatıyor, bu nedenle salıverilme talebinin başsavcılıkta bekletilip yetkili yargı merciine iletilmeyerek hukuka aykırı olarak fiili durum yaratılması suretiyle istem konusunda kısa sürede karar verilmesinin engellenmesini anayasaya ve hukuka karşı bir hile olarak görüyoruz.

Bu nedenlerle, meslektaşımızın yaptığı başvuru konusunda yetkili yargı mercii olan Yargıtay’ın görevli ceza dairesinden, adli tatil beklenmeksizin ve en kısa sürede salıverilme istemi hakkında bir karar vermesini talep ediyoruz.

Umuyor ve diliyoruz ki, Yargıtay daha fazla gecikmeden gözünü ve kulağını hukukun sesine, sözüne ve gereklerine çevirecek, istem konusunda bir an önce karar verecektir.

Ayrıca üst meslek kuruluşumuz olan Türkiye Barolar Birliği ve üyesi olduğumuz baroların yönetiminden de yetkili yargı mercii ile derhal temasa geçerek, meslektaşları Can Atalay’ın yetkili yargı merciine erişiminin engellenmesine son verilmesi ve salıverilme isteminin anayasa uyarınca hemen karara bağlanması gerekliliği konusunda girişimde bulunmasını talep ediyoruz.”

Gündem - 12:22 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster